Видео

Video Beatrice b SS 2014 Collection
 

 

 

 Показ PE 14 в Montecarlo 5.09.13

 Beatrice b PE 14  Milano Fashion Night  22.09.13

 Beatrice b FW13-14 "Имиджевый видеоролик"

 

 Beatrice b FW13-14 on Fashion TV

 

Beatrice b осень-зима 13-14